Wie

Wie zijn wij?

Tjeerd Brouwer

Zelfstandig projectmanager, zorgdirecteur 1e lijn, mediator en coach. Intervisor op bestuurs- en bestuurdersniveau. Werkt graag met individuele professionals, teams en (in) organisaties. Snelle oprechte contactmaker. Brengt energie waar deze dreigt te verdwijnen.

‘Wat is de essentie van wat hier speelt?’

Door Martijnse

Ervaren huisarts in eigen duopraktijk. Enkele jaren ervaring in chirurgie en orthopedie. Sinds kort n.p. Daarnaast sinds 20 jaar coach en trainer. Werkt met methodieken die resultaat opleveren, waarbij cliënt/ patiënt altijd centraal staat. Oplossingsgerichte verbinder. Sensitief voor wat er tussen mensen kan spelen. Betrouwbaar.

‘Kennis maken met jezelf en je eigen drijfveren kan snel verrassende doorbraken opleveren’

Wat

WAT DOEN WIJ?

Wij coachen individuen, teams en organisaties.
  • Wij ondersteunen zorgprofessionals bij samenwerkingsvraagstukken: binnen en buiten maatschappen en samenwerkingsverbanden in de 1e en 2e lijn.
  • Wij begeleiden en bemiddelen bij (dreigende ) conflicten.
  • Wij begeleiden besturen en bestuurders door middel van intervisie of advies
  • We bieden individuele coaching, begeleiding van (huis)artsen, paramedici en/of ondersteunend personeel bij bijvoorbeeld loopbaanvraagstukken, (dreigende) burnout, conflicten en stemmingsklachten

Hoe

HOE DOEN WIJ DAT?

Wij werken oplossingsgericht: vertrouwd en vertrouwelijk (geheimhouding). In overleg op uw of op een van onze locaties.

Nadat we uw vraag of dilemma met u besproken hebben volgt ons voorstel voor inzet en ondersteuning. Afhankelijk van de thematiek of onderwerp kan dit met een van ons of samen zijn. Maatwerk staat hierbij wat ons betreft centraal. Gebruikte vaardigheden en technieken zijn o.a. oplossingsgerichte mediation, NLP- gespreks- en communicatietechnieken, systemisch werk (familieopstellingen) en traumabehandeling o.a. met behulp van EyeMovement Integration (EMI).

Contact.

KOM IN CONTACT

U kunt ons bereiken door te bellen naar:

Door Martijnse: 06-123 00 360

Tjeerd Brouwer: 06-119 16 350

of te e-mailen naar brouwerenmartijnse@gmail.com.